Premier Dental Implant Center Facebook Premier Dental Implant Center Twitter Premier Dental Implant Center Google+
Programari telefonice LU-VI: 09:00 - 18:00
(+40) 724 341 888
Romana English Italiano

Termeni si conditii GDPR

 
Termeni si conditii GDPR

Stimate Client

Pentru ca ai fost sau poate vei deveni pacient al clinicii noastre, trebuie sa stii ca responsabilitatea noastra in aceasta relatie implica si modul in care avem grija de datele tale personale. Prin urmare ne vom alinia la standardele impuse de UE privind protectia datelor cu caracter personal,  stipulate in Regulamentul UE 679/2016.

  1. Definitii:

Conform regulamentului, urmatoarele definitii sunt agreate de catre parti:

 a. “Date cu caracter personal”:  sunt acele informatii (orice suita de caractere, semne, cifre sau litere) referitoare la o persoana fizica identificata sau identificabila (denumita in continuare „persoana interesata”). Persoana fizica identificabila este considerata persoana fizica  care poate fi identificata direct sau indirect, in special prin referire la un identificator, precum un nume, un numar de identificare, date de localizare,  un identificator online.

b. “Beneficiar”: pacientul clinicii noastre regulate sau ocazionale; 

c. Operator”: desemneaza societatea S.C. PREMIER DENTAL IMPLANT CENTER S.R.L. care stabileste scopurile si mijloacele de prelucrare a datelor caracter personal

d. „Responsabil de prelucrare”:  S.C. PREMIER DENTAL IMPLANT CENTER S.R.L.

e.„Prelucrarea datelor cu caracter personal”: desemneaza orice operatiune sau orice ansamblu de operatiuni efectuate sau nu de catre Operator cu ajutorul unor procedee automatizate si aplicate datelor cu caracter personal, precum si culegerea, inregistrarea, organizarea, structurarea, pastrarea, adaptatrea, modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, comunicarea prin transmisie, difuzarea sau orice forma de punere la dispozitie, apropierea sau interconectarea, limitarea, stergerea sau distrugerea acestora.

f.  „Violarea datelor cu caracter personal”: desemneaza o violare a securitatii care atrage dupa sine , in mod accidental sau ilicit, distrugerea, pierderea, alterarea, divulgarea neautorizata a datelor cu caracter personal, pastarea si prelucrarea in alt mod, sau accesul neautorizat la respectivele date.

g.     Tipurile de date cu caracter personal care fac obiectul prelucrarii:

-date personale: nume, prenume, adresa, telefon;

-date cu caracter special: codul numeric personal, seria si numarul actului de identitate

2.  Durata  prelucrarii. Localizarea fizica a datelor

Datele cu caracter personal vor fi prelucrate pe intreaga perioda de timp cat exista relatia comerciala intre parti, cu indeplinirea prevederilor aferente in Capitolul II, art 5, Regulamentul GDPR, cu referire la modul de prelucrare si perioada de stocare a datelor cu caracter personal.

Datele cu caracter personal trebuie pastrate intr-o forma care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioada care nu depaseste perioada necesara indeplinirii scopurilor in care sunt prelucrate datele; datele cu caracter personal pot fi stocate pe perioade mai lungi in masura in care acestea vor fi prelucrate exclusiv in scopuri de arhivare in interes public, in scopuri de cercetare stiintifica sau istorica ori in scopuri statistice, in conformitate cu Art.89/Alin.(1) din Regulament, sub rezerva punerii in aplicare a masurilor de ordin tehnic si organizatoric adecvate prevazute in respectivul Regulament in vederea garantarii drepturilor si libertatilor persoanei vizate ("limitari legate de stocare").

Operatorul proceseaza datele cu caracter personal la sediul central S.C. PREMIER DENTAL IMPLANT CENTER S.R.L..  din Timisoara, str. Linistei, nr 7-9, jud. Timis si nu isi va schimba locatia fizica in care proceseaza datele cu caracter personal fara a informa Beneficiarul despre astfel de modificari intentionate, cu cel putin 3 luni calendaristice inainte de intrarea in vigoare a acestor modificari, oferind astfel Beneficiarului posibilitatea de a se opune unor astfel de modificari si/sau de a solicita masuri suplimentare.

3.      Scopul prelucrarii datelor personale

Scopul colectarii si prelucrarii datelor este pentru prestarea serviciilor stomatologice in cabinetele S.C. PREMIER DENTAL IMPLANT CENTER S.R.L.

S.C. PREMIER DENTAL IMPLANT CENTER S.R.L. prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal, referitoare la nume si prenume, data si locul nasterii, cetatenia, semnatura, cod numeric personal, domiciuliul/resedinta, seria si numar act de identitate, studii, prin mijloace manuale si informatice destinate realizarii scopurilor enuntate anterior, respectiv:

·         Prestarea serviciilor stomatologice, inregistrarea serviciilor prestate, inclusiv oferirea de servicii promotionale sau informatii despre promotii, programari, identificarea pacientului si a serviciilor prestate.

·         Comunicari de marketing, comunicarea cu pacientul prin orice mijloace (email, telefon mobil, fix, fac, mesaje telefonice, mesaje transmise prin platforme de socializare), noutati privind serviciile stomatologice disponibile, abonarea la newsletter sau furnizarea altor informatii care ar putea interesa pacientu/clientul.

·    Gestionarea sistemelor noastre de comunicare si IT, gestionarea noastra de comunicatii, gestionarea securitatii noastre IT

·    Indeplinirea obligatiilor noastre legale (cu privire la arhivare, sanatate, securitate, tinerea evidentelor si a altor obligatii pe care legislatia ni le impune).

·     Gestiunea financiara, eliberarea bonurilor, facturilor, chitantelor

·      Solutionarea disputelor, formularea de cereri si aparari inaintea autoritatilor publice

·     Sondaje, realizate cu scopul de a obtine opinia clientilor cu privire la serviciile prestate.

 

4.       Categorii de persone vizate

S.C. PREMIER DENTAL IMPLANT CENTER S.R.L. prelucreaza datele urmatoarele categorii de persoane fizice, in functie de scopul prevazut la capitolul SCOPUL PRELUCRARII:

·        Pacienti/potentiali pacienti

·        Angajati/potentiali angajati

·        Cursanti

·         Colaboratori

 

5.       Modul in care persoanele vizate sunt informate asupra drepturilor lor

Conform cerintelor regulamentului 679/2016, S.C. PREMIER DENTAL IMPLANT CENTER S.R.L. are obligatia de a comunica persoanei vizate , in principal, informatii privind:

·         Identitatea operatorului, a reprezentantului sau a imputernicitului;

·         Scopul prelucrarii;

·         Categoriile de date prelucrate deoarece datele sunt colectate direct de la persoanle vizate;

·         Caracterul obligatoriu sau facultativ de a furniza datele personale;

·         Consecintele refuzuluide a le furniza;

·         Destinatariisau categoriile de destinatari ai datelor;

·         Existenta dreptului de acces, de interventie asupra datelor, de opozitie la prelucrarea datelor, de a nu fi supui unei decizii individuale, conditiile de exercitare a acestor drepturi, precum si a dreptului de a se adresa justitiei;

·         Eventualul transfer al datelor in strainatate

Scopul colectarii datelor este acela de a asigura prestarea serviciilor de stomatologie. Va solicitam sa ne furnizati datele solicitate, acestea fiind necesare evidentelor interne specifice activitatii societatii noastre. Refuzul dvs. determina neacceptarea oferirii serviciilor de catre S.C. PREMIER DENTAL IMPLANT CENTER S.R.L. sau colaborarii cu aceasta.

S.C. PREMIER DENTAL IMPLANT CENTER S.R.L respecta dreptul la intimitate al persoanelor ale caror date sunt prelucrate, prin „Politica de confidentialitate”, cu scopul de a informa asupra modului in care sunt colectate, folosite si procesate informatiile cu caracter personal. Informatiile inregistrate sunt destinate utilizarii de catre operator si sunt comunicate numai urmatorilor destinatari: autoritatilor publice centrale/locale, colaboratori de incredere.

Datele dumneavoastra pot fi transferate in strainatate in vederea prelucrarii doar in vederea desfasurarii activitatii si a scopului pentru care au fost colectate.

 

6.       Categoriile de persoane vizate. Dreptul de proprietate asupra datelor cu caracter personal

Conform regulamentului 679/2016, persoaneke vizate beneficiaza de urmatoarele drepturi, dar fara a se limita la:

·        Dreptul de acces

·        De interventie asupra datelor

·         Dreptul de a nu fi supuse unei decizii individuale

·        Dreptul de a se  adresa justitiei

Totodata, persoanele vizate au dreptul sa se opuna prelucrarii datelor personale care ii privesc si sa solicite stergerea datelor, cu exceptia situatiilor prevazute de lege cand prelucrarea de catre S.C. PREMIER DENTAL IMPLANT CENTER S.R.L. este obligatorie.

Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata la S.C. PREMIER DENTAL IMPLANT CENTER S.R.L., cu sediul in Timisoara, Str. Linistei, nr.7-9, J35/918/2014, CUI: 33018721, Tel.+40724341888, e-mail: contact@premierdental.ro .

Drepturile persoanelor ale caror date personale sunt colectate si/sau prelucrate :

·         Dreptul de a fi informat

·         Dreptul de acces la date

·         Dreptul de interventie asupra datelor

·         Dreptul de opozitie

·         Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale

·         Dreptul de a se adresa justitiei

               Nu in ultimul rand, operatorul se angajeaza sa aplice toate masurile tehnice si organizatorice pentru asigurarea securitatii datelor cu caracter personal al tuturor clientilor nostri, protejarii lor impotriva distrugerii, modificarii, dezvaluirii ori accesul neautorizat asupra lor.

               S.C. PREMIER DENTAL IMPLANT CENTER S.R.L.  ramane un partener responsabil, serios si foarte atent in ceea ce priveste datele clientilor sai.

 

ECHIPA NOASTRA

Echipa noastra
Pentru ca sanatatea orala este prioritatea noastra, Premier Dental Implant Center intelege ca rolul pacientilor este foarte important si ne straduim sa respectam programarile stabilite oferind pacient...

ULTIMELE NOUTATI

 
09
oct

MEGAGEN IMPLANTURI DENTARE

Compania MegaGen Implant a fost înființată în anul 2002 de către un grup de medici chirurgi cu experiență în domeniul medicinei dentare care s...
MEGAGEN IMPLANTURI DENTARE
19
sep

Oferta de Toamna

Reduceri de 30% la TRATAMENTELE DE ALBIRE DENTARA PROFESIONALA!...
Oferta de Toamna
01
oct

Centrifuga dentară

Centrifuga dentară este un aparat care utilizează forța centrifugă prin care se separă plasma cu proteine din sângele pacientului, în aproximat...
Centrifuga dentară
ABONARE

NEWSLETTER

CONTACT

PREMIER DENTAL IMPLANT CENTER

(+40) 724 341 888
Str. Linistei NR. 7-9, TIMISOARA
Premier Dental Implant Center
Premier Dental Implant Center Facebook Premier Dental Implant Center Twitter Premier Dental Implant Center Google +